EAP: Energie Advies Procedure

Wat is een energieaudit (EAP)?
De EAP is een vrijblijvende energieaudit op uw woning. In een woning kan immers vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie,…. Kortom, de volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht. Bent u van plan uw woning te renoveren dan is dit het aangewezen moment om een energieaudit te laten uitvoeren. De concrete tips kunnen u op termijn duizenden euro's besparen. Verwar dit advies niet met het verplicht energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur! U vindt hier een duidelijke uitleg over het verschil tussen een energieaudit en een energieprestatiecertificaat.
 
Hoe verloopt zo’n energieaudit?
Fase 1: De energiedeskundige komt bij u thuis langs om de woning energetisch in kaart te brengen:
hij analyseert de bestaande muren, deuren en vensters
hij bekijkt in welke mate uw woning geïsoleerd is
hij gaat na hoe u uw woning verwarmt en hoe u warm water maakt.
U kunt het bezoek ter plaatse vergemakkelijken door:
uw facturen van gas, stookolie, elektriciteit klaar te leggen
eventuele facturen of technische informatie van vroegere ingrepen op energievlak (dakisolatie, vernieuwen stookketel of boiler, …) klaar te leggen
een schets van de buitenkant van uw woning met opgave van de afmetingen van alle buitengevels, deuren, ramen, … te maken
Fase 2: De energiedeskundige voert de verzamelde gegevens in de software in en bereidt het adviesrapport voor.
Fase 3: De energiedeskundige bezorgt u het rapport dat bestaat uit drie luiken:
een algemeen deel
toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de muren, dak en vensters
toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie
optioneel: toelichting bij ventilatie en zomercomfort
Al deze toelichtingen zullen uitvoerig met u besproken worden.
Fase 4: De energiedeskundige bezorgt u, samen met zijn factuur, een fiscaal attest. Dit fiscaal attest wordt samen met een kopie van de factuur opgenomen in de bijlage van uw belastingaangifte van het jaar volgend op de uitvoering van de energieaudit.
Voordelen van het laten uitvoeren van een energieaudit:
grote energiebesparing mogelijk indien de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd
inzicht in de energiestromen in uw woning
technische informatie over hoe de maatregelen correct kunnen worden uitgevoerd
een belangrijke belastingvermindering
 
Wie kan een EAP uitvoeren?
De energieaudit (EAP) kan enkel uitgevoerd worden door een
erkend energiedeskundige type B.

Wat is de kostprijs van een EAP?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.