Gebouwenthermografie

Dankzij thermografie wordt de warmtesignatuur van uw woning zowel langs de binnen- als langs de buitenkant onderzocht. Tijdens dit thermografisch onderzoek visualiseert de thermografische camera de koudebruggen en bouwfouten.
Van deze resultaten van het thermografisch onderzoek wordt een rapport opgemaakt dat de warmteverliezen perfect in kaart brengt en aanbevelingen vermeldt ter herstelling of ter besparing van energie.

Koudebruggen
Koudebruggen in gebouwen zijn constructiefouten waar veel warmte verloren gaat. Bij nieuwbouw is het belangrijk grote aandacht te besteden aan koudebruggen. Achteraf koudebruggen oplossen is niet evident. Gelukkig kunnen koudebruggen door middel van thermografie snel en efficiënt opgespoord worden. Vaak biedt een isolatielaag langs de buitenzijde tegen de gevel de enige uitweg als het niet direct gebeurd is.

Convectie
Als een spouw te breed is of ze is niet goed afgedicht onderaan en bovenaan, onstaat er convectie in de spouw.  De spouw verliest hierdoor haar isolerende werking. Ook deze bouwfouten gebruiken kunnen dankzij thermografie aan het licht gebracht worden.

Controle van isolatie

In theorie zou de isolatie de hele woning moeten omhullen. Dit betekent dat alle isolatie op elkaar moet aansluiten. De vloerisolatie moet aansluiten aan de muurisolatie en de muurisolatie moet aansluiten aan de dakisolatie en het schrijnwerk. Ook hier kunnen eventuele gebreken opgespoord worden met thermografie.

Waterinfiltratie
Aan de hand van een thermografisch onderzoek wordt bepaald waar waterinfiltratie optreedt.

Detecteren van kieren en spleten


Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt is thermografie geen overbodige luxe. Daarom is het belangrijk om uw woning, ook al is het een nieuwbouw, te laten controleren door middel van thermografisch onderzoek.
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.


 
slk master 01 speel plafond 01 zolderluik 01