EPB: Energieprestatie en Binnenklimaat

Wat is een EPB?
In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de vroegere isolatieregelgeving vervangen door de huidige energieprestatieregelgeving. De ambitie die gepaard gaat met de energieprestatieregelgeving, is om de energieprestatie van nieuwe of te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Op termijn kan zo een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.
Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen. Moet uw project aan de energieprestatieregelgeving voldoen? Zo ja, welke EPB-eisen zijn van toepassing? Test het met de
EPB-wegwijzer. Uit deze verslaggeving volgt een EPC, dat 10 jaar geldig blijft.

Wie kan een EPB uitvoeren?
Dit verslag kan enkel opgemaakt worden door een
erkend EPB-verslaggever.

Wat is de kostprijs van een EPB?
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.